Skandalreklam

Vi blir bombarderade av reklam i våra samhällen, på internet och på tv:n. Det går inte att undvika att bli exponerad av reklam ens om man bor i en mindre by. Är man i en storstad är antalet reklamer som man ser på bland annat affischer, reklampelare och i skyltfönster mångdubbelt flera. Reklam är en spegel på vad som är viktigt i vår samtid men det är inte alla företag som lyckas med sin reklam. En del reklamer missar sin poäng och vissa blir till och med anmälda till reklamombudsmannen för till exempel missvisande reklam.

Några skandalomsusade reklamer

Reklambyråer blir bättre och bättre på att skapa reklamer som inkluderar och visar upp en variation av parförhållanden, hudfärger och kroppstyper men har fortfarande en bit kvar att gå. Pepsi skapade nyligen en reklam som orsakat ramaskri genom att en kvinna gav en kravallpolis en Pepsi under en kravall som gjorde att kravallen upphörde. Det många anmärkte i sociala medier på angående den reklamen var att Pepsi bagatelliserade viktiga ståndpunkter och drog ekonomiska fördelar av svåra frågor. Det gjorde att Pepsi senare drog in reklamen och bad om ursäkt. Ett annat företag som också hamnat i hetluften är Nivea som skapade en reklam med budskapet “White is purity”. Detta budskap omfamnade bland annat vit makt-rörelsen. Detta var inget som Nivea stod för och drog därför in reklamen.

Anmälda reklamer till reklamombudsmannen

När man skapar reklamer är det viktigt att, förutom att sälja en produkt eller tjänst också tänka igenom vad man sänder ut för budskap i sin reklam. Vill man skicka ut budskap som är förlegade eller vill man genom sitt budskap stå i framkant i samhället. Det är givetvis också upp till företagen man jobbar för vad de står för och vad de går med på. Ser man som konsument en reklam som man till exempel tycker diskriminerar en folkgrupp kan man anmäla den till Reklamombudsmannen. De är en stiftelse inom näringslivet som prövar anmälda reklamer. De reklamer som blir fällda publiceras sen på deras hemsida för alla att se. Har man skapat en väldigt kränkande reklam kan man bli anmäld för diskriminering och en delgivning kan behövas.