Reklambyråernas utmaningar

Ibland talas det om att reklamen är död och att vi står inför ett skifte när det kommer till yrkesgruppen inom branschen. Det vi kan konstatera idag är att reklamen ännu spelar en väsentlig roll i samhället och så ser det ut att fortsätta.

Vilka utmaningar står reklambyråerna inför i samband med de nya tankegångar och förändrade mönster som sker parallellt med den tekniska utvecklingen?

Innovativa idéer

Reklam idag handlar om mycket mer än att förmedla ett enkelt budskap och det krävs en genuin förståelse för både avsändaren och mottagaren. Därtill behövs även kännedom kring allt som sker omkring dessa två parter; det vill säga samhälle, konsumtion och så vidare.

I en tid då varumärken behöver existera på olika plattformar och flera kanaler samtidigt har produktionsbehoven förändrats. Reklambyråer behöver specifika format och anpassade material till olika kontexter och miljöer. Något som bidragit till ett ökat behov av professionella produktionsbolag som kan skapa kreativt innehåll för alla kanaler. Det är i regel lättare att hitta ett skickligt produktionsbolag i Stockholm än på mindre orter. Tack vare en digitaliserad och uppkopplad vardag kan idag aktörer ute i landet anlita de professionella produktionsbolagen i Stockholm.

Det finns så kallade futurister som vill hävda att reklamen är död, men det som sker är istället en anpassning till nya krav och behov.

Nya riktlinjer

Sociala medier är idag en central plattform inom dagens reklamvärld där det kommersiella innehållet förmedlas via “influencers” eller varumärkenas egna kanaler. Nya regler och bestämmelser har tillkommit som svar på det ökade användandet av sociala medier.

De nya riktlinjerna kan skrämma den som vill starta reklambyrå, men det handlar bara om en anpassning till den tid vi lever i nu. Precis som reklamen alltid har gjort så går vi ännu en gång in i en ny fas. Denna gång behövs särskilda reklamregler för att skydda både avsändare och mottagare.