Reklambyråer och etik

Det finns många slags olika reklambyråer. Vissa specialiserar sig på marknadsföring business to business (emellan företag). Andra vill hellre arbeta ut mot folket i olika målgrupper. De allra flesta reklambyråer finns idag som webbyråer, eftersom internet är en såpass stor del utav människors liv. Många reklambyråer har särskilda “målgrupper” som de vill rikta sig till och sprida information till. Det kan handla om projekt för välgörenhet, om varför man skall handla på just det varuhuset, varför man skall välja just det bredbandspaketet osv. Reklambyråer kan med andra ord jobba otroligt brett.

Etik och moral hos reklambyråer

Ingen reklambyrå har som ambition att skapa Makaber reklam , ändå är det ibland svårt att hålla sig på rätt sida. För att hålla en hög etisk nivå på den reklam som tillverkas i Sverige så finns Stiftelsen Reklamombudsmannen och dess två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). De två prövande instanser fungerar som vägledande och prövande för reklambyråerna i vad som är god marknadsföringsetik. Skriften “Regler för Reklam och Marknadskommunikation” av ICC:s (International Chamber of Commerse) kan också fungera som ett rättesnöre för god moral och etik för reklambyråer. Det är en god idé att kika på reklambyråns skrivna policys för etiska frågor om du vill vara säker på att den byrån du vill anlita följer god etik.

Etik och moral kan även gälla reklambyråernas kunder

Det händer att reklambyråer väljer att tacka nej till kunder som de inte tycker lever upp till deras etiska och moraliska policys. Reklam påverkar samhället och människors värderingar och på så vis har de ett ansvar för den reklam som publiceras. Några av de vanligaste kunder som ratas är de som verkar inom exempelvis pornografi, tobaksindustrin, politiska partier och vapenindustrin. Men trots policys är det ibland svårt att veta var gränsen för vad som är försvarbart att publicera. Många reklambyråer lutar sig tillbaka på det sunda förnuftet och tänker att det ska vara en bra vägledning. Det är det oftast, men det kan också vara skönt att veta, om förvirring uppstår, att det finns regelverk att förlita sig till. begravningsbyråtips.se